O nás

Krel Central a.s.

Chci vědět více

Firma Krel Central a.s. je nástupnickým subjektem firmy Elektrocentrály Karel Řehák (IČ: 42491282, DIČ: CZ491010170) působící nejen na českém, ale i evropském trhu dodavatelů záložních energetických řešení/elektrocentrál již od roku 1991. Za téměř třicet let firma úspěšně pracovala na vývoji unikátních řešení v oblasti elektrotechnického průmyslu. Výrobky firmy Krel Central a.s. jsou tak nyní rozmístěny po celé Evropě. V České republice se k zákazníkům přidaly takové společnosti a instituce jako Telefonica O2, Pražský hrad, desítky nemocnic, hasičské záchranné sbory, SŽDC, ČEZ a mnoho dalších. Výrobky firmy Krel Central a.s. jsou unikátní nejen v českém, ale také v celosvětovém měřítku ⁠–⁠ a to především díky své důmyslnosti a spolehlivosti. Veškeré certifikace a lidé stojící v čele společnosti od doby jejího vzniku až po současnost jsou pro budoucí partnery garancí bezpečnosti i kvality a umožňují firmě Krel Central a.s. rozvíjet svůj potenciál také do dalších zemí a jiných oblastí energetického průmyslu. Z dodavatele automatických záložních řešení a výrobce unikátních systémů automatických startů se tak z firmy Krel Central a.s. nyní stává významný hráč na poli energetiky, přičemž vzhledem k trendům „zelené energie“ výrazným způsobem rozšiřuje svou působnost také do oblasti domácí/firemní fotovoltaiky.

Našimi hlavními ekonomickými aktivitami jsou:
  • Velkoobchod a dodávky fotovoltaických panelů, lokálních úložišť energie a dodávky standardizovaných továrních elektrocentrál pro běžné použití.
  • Vývoj, instalace a údržba vysoce sofistikovaných automatických startů průmyslových elektrocentrál pro potřeby subjektů s nutností nepřetržitého provozu ⁠–⁠ nemocnice, datová centra, složky záchranných systémů, domovy důchodců, supermarkety, ventilační systémy budov, stadiony, telekomunikační vysílače apod.
  • Projekční činnost, dodávky, instalace a zapojení domácích a firemních solárních systémů s akumulací energie ⁠–⁠ včetně podpory a administrace dotačních titulů (Zelená úsporám, podpora fotovoltaiky pro firmy z OPPIK).
  • V posledních letech zajímavý, ovšem do budoucna nevyhnutelný trend i nás nutí přemýšlet a realizovat vývoj v oblasti městské elektromobility, osobní elektromobility, elektromobility pro osoby od 15 let věku, elektromobility pro osoby seniorského věku, vývoj v oblasti sdílené elektromobility, vývoj v oboru nabíjecích stanic pro elektromobily.
  • Vzhledem k ekonomické atraktivitě energetického průmyslu věnujeme čas i energii pro hledání nových příležitostí na trhu. Jedná se jak o investice v energetických i jiných projektech, ale také investice do projektů a investic nesouvisejících s energetickým průmyslem.

V současné době připravujeme nové skladovací prostory pro rozšíření portfolia produktů a navýšení kapacity instalovaných projektů. Vzhledem k rozsahu aktuálních a plánovaných dotačních podpor „zelené energie“ pro roky 2021⁠-⁠2027 rozšiřujeme kapacity našich techniků, skladu, technického zázemí a síť dodavatelů tak, abychom byli schopni v co nejvyšší míře realizovat poptávané projekty.

Velice si vážíme všech našich zákazníků a doufáme, že i v následujících letech společně budeme realizovat mnoho efektivních, ekonomických i ekologických projektů a společně rozšíříme působnost firmy tím správným směrem ⁠–⁠ do budoucnosti!

Sídlo Krel Central a.s. Mobílní verze sídla Krel Central a.s. Stín sídla Krel Central a.s.