Software development

Následujeme technologické trendy 21. století

Moderní technologie pro moderní trh.
Chci vědět více
Software development Software development Stín software development

Kompletní řešení od A do Z

Ikonka AR

Rozšířená realita s Web3 prvky

Kompletní vlastní vývoj koncových produktů s prvky rozšířené reality. Využíváme dlouholetých zkušeností s vývojem prvků rozšířené reality pro průmyslové využití a přenášíme naše zkušenosti, znalosti a data do prostředí herního průmyslu a Web3 aplikací. Vývoj provádíme pro vlastní i externí subjekty.

Ikonka her

Páteřní systém pro Web3 herní projekty

Koncepty herního průmyslu přecházejí stále více na herní mechaniky play-to-earn. V praxi se jedná o udržení pozornosti hráče a jeho aktivního přístupu ke hře samotné skrz motivaci v podobě možného výdělku hraním samotným. Zabýváme se vývojem těchto konceptů, matematickým modelováním a vývojem samotné architektury pro implementaci těchto konceptů jak pro vlastní, jak pro externí subjekty.

Ikonka SportFi

Technické řešení SportFi aplikací pro 21. století

Trend activity-to-earn se netýká jen herních, ale také sportovních aplikací, tzn. SportFi. Pro několik subjektů navázaných na OH 2024 vyvíjíme díky našim zkušenostem z Web3 také infrastrukturu pro běžecké aplikace, kdy formát motivace skrze potenciální výdělek a tím zachování či zvýšení pozornosti uživatelů k dané aplikaci aplikujeme také na sportovní průmysl.