O nás

Vývoj

Chci vědět více

Vlastní vývoj Krel Central a.s.

Díky dlouhé historii ekonomických aktivit a očekávaného předpokládaného vývoje realizujeme vývoj v oblastech, ve kterých tržně i dotačně vidíme vysoký ekonomický potenciál.

Vlastní vývoj elektronických zařízení a řídících jednotek ATS GR 10/30 je navázán na dva hlavní směry ⁠–⁠ automatizace startů elektrocentrál a vývoj v oblasti elektromobility/nabíjecích stanic pro firemní využití.

Naším hlavním vývojovým směrem v následujících období je soulad dodávané elektřiny z elektrické sítě v kombinaci s lokálním úložištěm, fotovoltaickými panely a záložním zdrojem v podobě elektrocentrály. Jedná se o řešení vhodné především pro veřejný sektor (úřady, nemocnice, složky integrovaného záchranného systému, horská služba) a poté především pro horské chaty/obydlí/rezidence, kde je kladen vysoký důraz na ekologii, ekologické zdroje energie (solární, vodní, větrné), nicméně při častějších výpadcích energie dochází k výraznému snížení standardů uživatelů daných staveb ⁠–⁠ je tedy nutné využití elektrocentrál jakožto „poslední záchrany“. Tento vývoj navazuje na dlouhodobé zkušenosti s vývojem, instalací a údržbou již stovek instalovaných průmyslových elektrocentrál, přičemž důraz je kladen na pozdější komerční využítí i v prostorech běžných malých solárních elektráren instalovaných v rodinných domech apod.

Z dlouhodobého hlediska a akčních strategií EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie očekáváme v následujících 5 letech výrazné zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a tím i potenciálně vyšší nestabilitu na straně dodávek energie do sítě, což při pravděpodobně výrazném zvýšení podílu elektromobility bude potenciálně krátkodobě způsobovat nestabilitu sítě. Očekáváme, že tento trend povede k častějšímu přetížení rozvodných sítí na periferii a tím bude větší tlak na instalaci menších elektrocentrál s automatickým startem navázaných na jiné lokální zdroje energie.

Druhým vývojovým směrem zaměřeným na budoucnost je vývoj v oblasti elektromobility ⁠–⁠ se zaměřením na nabíjecí stanice pro domácí a firemní využití. Jedná se především o vývoj v oblasti pomalého/nočního nabíjení s ohledem na omezené možnosti přenosové soustavy při vyšším odběru/nabíjení více elektromobilů. Dalším směrem naší pozornosti vývoje v oblasti elektromobility je především vývoj v oblasti sdílené elektromobility, městské elektromobility, elektromobility pro osoby od 15 do 18 let, elektromobility pro osoby seniorského věku.

Vývoj Mobilní verze vývoje Stín vývoje