ATS Panely

Jak to funguje

Chci vědět více
Jak funguje automatika startu elektrocentrál

Naše firma Krel Central a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává certifikovaná zařízení (ATS panely) pro automatizované zajištění záložní dodávky energie pro širokou škálu subjektů ⁠–⁠ od malých rodinných domů po nemocniční či datové komplexy. Rozhodující předností benzínových elektrocentrál s automatickým systémem startu je elektronicky ovládaný servopohon sytiče, který zajišťuje nadstandartní spolehlivost startu ve srovnání proti běžným systémům.

Běžná situace

Za normální situace distributor dodává elektřinu přes automatický přepínač do odběrného místa ⁠–⁠ firmy nebo domácnosti, elektrocentála je zastavena a odpojena, nicméně stále v přípravném režimu na aktivní start.

Běžná situace s elektrárnou
Mimořádná situace

V případě výpadku dodávky elektřiny elektronický přepínač automaticky nastartuje elektrocentrálu a přepojí zálohované odběrné místo na její generátor. Nedojde tak k dlouhodobému výpadku energie a odběrné místo může dále pokračovat ve svém provozu do doby, než bude opětovně obnovena dodávka energie ze sítě.

Mimořádná situace s generátorem

Přepínač zajistí, aby se energie z elektrocentrály nedostávala zpět do elektrorozvodné sítě a nemohlo dojít např. k úrazu elektrickým proudem zaměstnance rozvodných závodů, který by pracoval na odstranění závady. Po návratu veřejné sítě se automaticky přepne zálohovaný vývod zpět a elektrocentrálu zastaví.

Obsluha ATS panelu Mobilní verze obsluhy ATS panelu Stín obsluhy ATS panelu