Financujte se

Dotace pro firmy

Dotace pro firmy Stín dotací

Dotace na fotovoltaiku můžete získat v těchto programech

Národní plán obnovy

Modernizační fond

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Operační program Životní prostředí

Čistší zdroje energie Stín čistších zdrojů energie
Národní plán obnovy

Přechod na čistší zdroje energie (FVE)

 • V programu Přechod na čistší zdroje energie získáte dotaci na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp (min. hranice odpovídá cca 500m2 plochy střechy a 250 panelům), případně i bateriových systémů.
 • Žádat mohou firmy všech velikostí včetně těch pražských.
 • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov.
 • Žádosti budou významně zjednodušené ⁠-⁠ nebude nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele. O to důležitější ale bude podat žádost co nejdříve a naprosto bezchybně.
Mám zájem
Modernizační fond

RES+

ENERG

ENERG Gov

 • V programu RES+ můžete čerpat dotaci na kompletní výstavbu fotovoltaických elektráren do 1MWp i nad 1MWp. Tato výzva je stále aktivní a mohou o ni žádat všechny subjekty.
 • Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.
Mám zájem
Fotovoltaika Mobilní verze fotovoltaiky Stín fotovoltaiky
Úspora energie Stín úspory
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Dotace na úspory energie ve firmách

 • Tento program byl spuštěn a stále je aktivní. Zaměří se na podniky všech velikostí s tím, že čím větší podnik, tím nižší míra podpory. Program si klade za cíl snížit energetickou náročnost a zvýšit energetickou efektivitu v podnikatelském sektoru.
 • Podpoří mimo jiné instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu podniku (fotovoltaické panely na střechu budov). V programu můžete žádat například i o podporu při instalaci akumulačního systému vytvořené energie.
Mám zájem

Operační program Životní prostředí

 • Operační program životního prostředí, který je financován ze Státního fondu životního prostředí podpoří fotovoltaické projekty obcí a měst po celé České republice s výjimkou Prahy.
 • Tento program byl spuštěn a stále je aktivní.
Mám zájem
Životní prostředí Mobilní verze životního prostředí Stín životního prostředí
My jsme Krel Central

Půžeme Vám s přípravou projektu

2021
-2027

Programů na fotovoltaiku je hodně a vybrat ten správný může zabrat hodně času. Nové dotační období 2021⁠-⁠2027 se také bude řídit novými podmínkami i způsobem schvalování žádostí.

Pokud nechcete ztrácet drahocenný čas hledáním informací, využijte služeb odborníků, kteří už informace pro Vás zjistili, roztřídili, analyzovali. Navíc se jednání o chystaných programech přímo účastníme, takže máme veškeré informace z první ruky.
Spolupráce Stín spolupráce

Jak pracujeme?

 • Připravíme bezplatný dotační audit
 • Pomůžeme s přípravou projektu i žádosti
 • Zpracujeme zásadní technické a formální náležitosti tak, aby Vaše šance na zisk dotace byla 99 %

Získejte finance na vylepšení svých produktů nebo služeb s námi. Začněme stručným telefonickým rozhovorem o Vašich představách. Stačí, když nám na sebe necháte kontakt.

Co Vás nejvíc zajímá:

Žádost o dotaci
Administrace projektu
Výběrové řízení

S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.

V rámci zpracování žádosti o dotaci pro Vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za Vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace. Celou žádost o dotaci pak přepíšeme do odborného jazyka v dotační terminologii. Naším cílem je podpořit Váš růst a rozvoj v konkurenčním prostředí.

V rámci zpracování žádosti o dotace pro Vás zařídíme:

Zaregistrujeme žádost o dotaci

Na základě vstupů od Vás připravíme indikativní nabídku pro Vaši domácí fotovoltaickou elektrárnu.

Definujeme ukazatele úspěšného projektu

Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů Vašeho dotačního projektu a jiné.

Vytvoříme harmonogram a rozpočet

Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále Vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.

Zapracujeme připomínky

Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby Vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.

Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci

Zajistíme Vám pečlivé shromáždění všech povinných příloh pro žádosti o dotaci. Zkontrolujeme veškeré potřebné náležitosti jako:

 • projektovou dokumentaci,
 • položkový rozpočet,
 • majetkovou strukturu Vaší společnosti,
 • výpis z katastru nemovitostí a jiné.

Navrhneme Vám doporučení, prodiskutujeme s Vámi připomínky dílčích změn a vše následně zavedeme do IS MS2014+.

Provedeme studii proveditelnosti

Zpracujeme Vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ Vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu. Studie proveditelnosti je základem dobrého ohodnocení Vašeho projektu.

Co bude následovat?

Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu ⁠–⁠ administrace projektu. Náš tým je připraven provést Vás celým procesem, zaštítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro Vás a Vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.