Financujte se

Dotace pro rodinné domy

Kontaktujte nás
Dům s fotovoltaickými panely na střeše Stín domu

Zařídíme Vám dotaci a výhodný úvěr na technologie
za pomocí našich partnerů na financování

Dotace až

225 000 Kč

Jak to funguje?

Vyřídíme za Vás žádost o dotaci a garantujeme, že každý, kdo na ni má nárok, ji dostane v plné výši, i kdybychom ji měli vyplatit z vlastních prostředků.

Provedeme Vás celým dotačním procesem a vyřídíme kompletní dokumentaci až po vyplacení dotace na účet žadatele. Může se však stát, že vyplacení dotace bude Státním fondem životního prostředí ČR zamítnuto. S námi ale máte vždy jistotu, že po podání žádosti Vám peníze budou vyplaceny na účet v plné výši. Navíc se Vám za to smluvně zaručíme, i kdybychom měli dotaci zaplatit z vlastních prostředků.

Program Nová zelená úsporám Mobilní verze programu Nová zelená úsporám Stín programu
Dotace pro fotovoltaiku

Program Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Ekonomická výhodnost je bez dotací obtížně dosažitelná při současném zvyšování cen komponent a dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny. Dotace dokáže urychlit návratnost investice až o 7 let.

Mám zájem

Podmínky dotace

Kdo má nárok
Proces žádosti o dotaci
Výše dotace

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, na kterém bude FVE instalována.

Objekt určený k bydlení

Fotovoltaiku je možné instalovat na rodinný dům či rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Připojení k síti

Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy.

Bez již aktivní žádosti

Na Váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.