O nas

Krel Central a.s.

Chcę wiedzieć więcej

Firma Krel Central a.s. jest sukcesorem firmy Elektrocentrály Karel Řehák (nr IČ: 42491282, NIP: CZ491010170) działającej nie tylko na czeskim, ale także europejskim rynku dostawców energetycznych rozwiązań zasilania rezerwowego/agregatów prądotwórczych już od 1991 roku. Przez prawie trzydzieści lat firma z powodzeniem pracowała nad opracowaniem unikalnych rozwiązań w branży elektrotechnicznej. Stąd produkty firmy Krel Central a.s. są obecnie rozmieszczone po całej Europie. W Republice Czeskiej do klientów firmy dołączyły spółki i instytucję, takie jak: Telefonica O2, Zamek Praski, kilkadziesiąt szpitali, komendy straży pożarnej, SŽDC, ČEZ i wiele innych. Produkty firmy Krel Central a.s. są wyjątkowe nie tylko na skalę czeską, ale także ogólnoświatową ⁠–⁠ przede wszystkim dzięki ich innowacyjności i niezawodności. Wszystkie certyfikaty oraz osoby kierujące spółką od czasu jej powstania do dnia dzisiejszego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i jakości dla przyszłych partnerów oraz umożliwiają firmie Krel Central a.s. rozwój potencjału w innych krajach i innych obszarach przemysłu energetycznego. Z dostawcy rozwiązań w zakresie automatycznego zasilania rezerwowego i producenta unikalnych systemów automatycznego startu, firma Krel Central a.s. stała się obecnie znaczącym graczem w dziedzinie energetyki, który w obliczu trendu „zielonej energii” w istotny sposób rozszerza swoją działalność również na obszar fotowoltaiki domowej/firmowej.

Nasz główny obszar działalności gospodarczej to:
  • Sprzedaż hurtowa i dostawa paneli fotowoltaicznych, lokalnych magazynów energii oraz dostawa fabrycznie standaryzowanych agregatów prądotwórczych do powszechnego stosowania.
  • Opracowanie, montaż i utrzymanie wysoce zaawansowanych automatycznych startów przemysłowych agregatów prądotwórczych a potrzeby podmiotów wymagających zachowania nieprzerwanego zasilania ⁠-⁠ szpitali, centrów danych, służb ratowniczych, domów opieki, supermarketów, systemów wentylacji budynków, stadionów, nadajników telekomunikacyjnych itp.
  • Projektowanie, dostawa, montaż i podłączanie domowych i firmowych systemów fotowoltaicznych z magazynowaniem energii ⁠-⁠ w tym obsługa i administrowanie programów dofinansowania („Zelená úsporám”, wsparcie dla fotowoltaiki dla firm z programu operacyjnego „Przedsiębiorczość i innowacje dla konkurencyjności” ⁠–⁠ OPPIK).
  • Ciekawy, a jednocześnie w przyszłości nieunikniony trend ostatnich lat, zmusił również i nas do zastanowienia się nad rozwojem i realizacją opracowań w zakresie elektromobilności miejskiej, elektromobilności osobowej, elektromobilności dla osób w wieku od 15 lat, elektromobilności dla osób starszych, a także nad rozwojem w zakresie elektromobilności współdzielonej oraz rozwojem w branży stacji ładowania samochodów elektrycznych.
  • Biorąc pod uwagę atrakcyjność ekonomiczną przemysłu energetycznego, poświęcamy czas i energię na poszukiwanie nowych okazji rynkowych. Obejmują one zarówno inwestycje w projekty energetyczne i nieenergetyczne, jak i inwestycje w projekty i przedsięwzięcia niezwiązane z przemysłem energetycznym.

Obecnie przygotowujemy nowe obiekty magazynowe, co pozwoli nam rozszerzyć naszą ofertę produktów i zwiększyć możliwości realizacji projektów. Z uwagi na skalę obecnych i planowanych programów dofinansowania do „zielonej energii” na lata 2021⁠-⁠2027, zwiększamy potencjał naszych techników, magazynu i zaplecza technicznego oraz rozbudowujemy sieć dostawców, aby móc w jak największym stopniu obsłużyć rosnący popyt na projekty.

Bardzo doceniamy wszystkich naszych klientów i mamy nadzieję, że również w nadchodzących latach będziemy wspólnie realizować wiele efektywnych, ekonomicznych i ekologicznych projektów, a także wspólnie rozszerzać zakres działalności firmy we właściwym kierunku ⁠-⁠ na przyszłość!

Siedziba Krel Central a.s. Mobilna wersja centrali Krel Central a.s. Cień siedziby Krel Central a.s.