O nas

Rozwój

Chcę wiedzieć więcej

Rozwój własny Krel Central a.s.

Uwzględniając długą historię działalności gospodarczej oraz przewidywany kierunek zmian, realizujemy rozwój w obszarach, w których widzimy duży potencjał ekonomiczny, zarówno pod względem rynkowym, jak i dofinansowania.

Rozwój urządzeń elektronicznych i jednostek sterujących ATS GR 10/30 związany jest z dwoma głównymi kierunkami ⁠–⁠ automatyzacją startów agregatów prądotwórczych oraz rozwojem w zakresie elektromobilności/stacji ładowania dla przedsiębiorstw.

Naszym głównym kierunkiem rozwoju w nadchodzącym okresie jest zapewnienie spójności dostaw energii elektrycznej z sieci w połączeniu z lokalnym magazynem energii, panelami fotowoltaicznymi i źródłem zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego. Jest to rozwiązanie odpowiednie przede wszystkim dla sektora publicznego (urzędy, szpitale, system służb ratowniczych, ratownictwo górskie), ale także dla schronisk/domów turystycznych/rezydencji w górach, gdzie duży nacisk kładzie się na ekologię, ekologiczne źródła energii (słoneczna, wodna, wiatrowa), jednak przy coraz częstszych przerwach w dostawie energii standard użytkowników tych budynków ulega znacznemu obniżeniu ⁠–⁠ dlatego konieczne jest stosowanie agregatów prądotwórczych jako „ostatniej deski ratunku”. Rozwój ten nawiązuje do wieloletnich doświadczeń w zakresie opracowywania, montażu i utrzymania kilkuset zainstalowanych przemysłowych agregatów prądotwórczych, z naciskiem na ich późniejsze komercyjne wykorzystanie również w sferze zwykłych małych instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych itp.

W dłuższej perspektywie, uwzględniając strategię działań UE w zakresie odnawialnych źródeł energii, oczekujemy znacznego wzrostu wykorzystania źródeł odnawialnych w ciągu najbliższych 5 lat, a tym samym potencjalnie większej niestabilności po stronie podaży energii w sieci, co w połączeniu z prawdopodobnie znacznym wzrostem udziału elektromobilności może powodować krótkoterminowe niestabilności sieci. Oczekujemy, że ten trend doprowadzi do częstszych przeciążeń sieci dystrybucyjnych na peryferiach, a tym samym do wzrostu zapotrzebowania na montaż mniejszych agregatów prądotwórczych z automatycznym rozruchem, połączonych w jeden system z innymi lokalnymi źródłami energii.

Drugim przyszłościowym kierunkiem rozwoju jest elektromobilność ⁠–⁠ ze szczególnym naciskiem na stacje ładowania do wykorzystania zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i firmy. W tym zakresie prowadzony jest przede wszystkim rozwój na obszarze wolnego/nocnego ładowania, uwzględniający ograniczoną przepustowość systemu przesyłowego w przypadku większego zapotrzebowania na moc/ładowania większej liczby samochodów elektrycznych. Kolejny kierunek naszego rozwoju w dziedzinie elektromobilności, na którym skupiamy swoją uwagę, to opracowywanie rozwiązań w zakresie elektromobilności współdzielonej, elektromobilności miejskiej, elektromobilności dla osób w wieku od 15 do 18 lat oraz elektromobilności dla osób starszych.

Rozwój Mobilna wersja rozwoju Cień rozwoju