O nas

Rys historyczny firmy

Chcę wiedzieć więcej
Krótki rys historyczny firmy

W poniższym podsumowaniu przedstawiamy krótką historię firmy. Początkowo firma rozpoczęła swoją działalność od ukierunkowania na agregaty prądotwórcze, jednak wraz z pogłębianiem się energetycznych trendów zielonej energii przyszłość firmy w następującym dziesięcioleciu będzie, obok kontynuacji mocnej dywizji agregatów prądotwórczych, kierowana na rozwój dywizji fotowoltaiki i elektromobilności. Lata 2021+ będą oznaczały wzrost w zakresie odnawialnych źródeł energii i fotowoltaiki.

Wizualizacja Krel Central a.s. Mobilna wersja wizualizacji Krel Central a.s. Cień wizualizacji Krel Central a.s.

1993

specjalizacja w zakresie serwisowania sprzętu dla lotnictwa Armii Republiki Czeskiej, serwisowania jednostek sterowania źródeł zasilania rezerwowego ČKD serii DAS 3⁠-⁠8, ładowarek akumulatorów rozruchowych RDA 10 (produkty firmy ZPA Čakovice)

1996

rozpoczęto produkcję mikroprocesorowych jednostek sterowania ROGENA (znak towarowy) serii RX96 ⁠–⁠ bezpośrednio zastępujących moduły DAS3⁠–⁠8, RX1000⁠-⁠1500 do zaawansowanych zastosowań w zakresie sterowania źródłami zasilania rezerwowego, w tym komunikacji z PC. Nawiązano współpracę handlową i serwisową ze słowacką firmą EURODIESEL Košice

1998

nowy typ automatycznej ładowarki akumulatorów rozruchowych RNB12/24E

2000

nowy typ modułu sterowania RX500 do obsługi silników wysokoprężnych i benzynowych

2002

zakończono produkcję modulu RX96

2004

nowe oprogramowanie do komunikacji RX1500 z PC działające w systemie operacyjnym Windows XP

2006

rozbudowa modułu oprogramowania RX 1500 mająca na celu kontrolę większej liczby parametrów, zakończenie montażu ładowarek RNB 12 ⁠-⁠24E

2007

oprogramowanie RX500 uzupełniono o funkcję sterowania i monitorowania pracy agregatów prądotwórczych za pomocą wiadomości GSM

2008

Zakończenie prac rozwojowych i badań nad elektronicznie sterowanym siłownikiem wielostanowym do sterowania zasysaczem w benzynowych agregatach prądotwórczych marki Briggs&Stratton ⁠–⁠ seria: ProMax 6000, 7500, 9000EA. Modernizacja dotychczasowego modułu RX500 na typ RX500⁠-⁠1

2009

zakończenie badań funkcjonalno⁠-⁠eksploatacyjnych nad automatycznym systemem sterowania gazowymi LPG/CNG agregatami prądotwórczymi do zasilania rezerwowego, w tym panelu ATS

2011

poszerzenie oferty o agregaty prądotwórcze trzyfazowe MiT wyposażone w najnowocześniejsze silniki dwucylindrowe HONDA serii GX 690new

2014

rozbudowa oprogramowania dla instalacji off⁠-⁠grid (dwupoziomowe obniżenie własnego zużycia w stanie czuwania), innowacje w zakresie przycisków pulpitu sterowania

2016

nowe mocowanie siłownika w nowych silnikach HONDA, panel serii RG uzupełniony o możliwość ręcznego sterowania stycznikami mocy, nowy typ ładowarki akumulatora rozruchowego

2016

nowy panel RG 10 FV, RG 30 FV ⁠–⁠ przygotowanie do zastosowań w systemach fotowoltaicznych

2017

specjalizacja w zakresie automatycznych benzynowych agregatach prądotwórczych

2018

zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zasilania paneli serii RG ⁠–⁠ nowy, nowoczesny sposób wyświetlania stanu oraz zdalne sterowanie wifi

2020

założono firmę Krel Central a.s. Firma koncentruje się przede wszystkim na rozwoju dywizji fotowoltaiki, magazynów energii, rozszerzaniu rozwoju i produkcji systemów automatycznego startu oraz rozwoju w branży elektromobilności