Комерційні умови

I. Загальні положення

1. Ці загальні комерційні умови (надалі ⁠—⁠ «комерційні умови») видаються згідно з § 1751 та наст. Закону № 89/2012 Зб. зак., Цивільний кодекс (надалі ⁠—⁠ «Цивільний кодекс»)

Krel Central a.s.

Ід. номер: 09637109

ІПН: CZ09637109

юридична адреса: Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000, зареєстровано в торговому реєстрі в Міському суді в Празі, розділ A, справа B 25765

контактні дані: Krel Central a.s., Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000

email: info@krelcentral.cz

телефон: +420 800 66 22 44

www.krelcentral.cz

(надалі — «продавець»)

2. Ці комерційні умови регулюють взаємні права та обов'язки продавця та фізичної особи, яка укладає договір купівлі⁠-⁠продажу поза межами своєї підприємницької діяльності як споживач або в межах підприємницької діяльності (надалі ⁠—⁠ «покупець>») через веб⁠-⁠інтерфейс, розташований на веб⁠-⁠сайті, доступному за адресою в інтернеті www.krelcentral.cz (надалі ⁠—⁠ «інтернет⁠-⁠магазин»).

3. Положення комерційних умов є невід'ємною частиною договору купівлі⁠-⁠продажу. Домовленості в договорі купівлі⁠-⁠продажу, що відрізняються, мають перевагу в порівнянні з положеннями цих комерційних умов.

4. Ці комерційні умови та договір купівлі⁠-⁠продажу укладаються чеською мовою.

II. Інформація про товари та ціни

1. Інформація про товари, включаючи ціни на окремі товари та їх основні характеристики, наведені для окремих товарів у каталозі інтернет⁠-⁠магазину. Ціни товарів вказані з урахуванням податку на додану вартість, усіх пов'язаних зборів та витрат на повернення товарів, якщо ці товари не можуть бути повернуті звичайною поштою. Ціни на товари залишаються дійсними протягом періоду поки вони відображені в інтернет⁠-⁠магазині. Це положення не виключає узгодження договору купівлі⁠-⁠продажу на індивідуально узгоджених умовах.

2. Усі представлення товарів, розміщені в каталозі інтернет⁠-⁠магазину, носять інформаційний характер, і продавець не зобов'язаний укладати договір купівлі⁠-⁠продажу стосовно цих товарів.

3. В інтернет⁠-⁠магазині опублікована інформація про витрати, пов'язані з упаковкою та поставкою товару. Інформація про витрати, пов'язані з упаковкою та поставкою товару, наведена в інтернет⁠-⁠магазині розповсюджується лише на випадки, коли товар доставляється в межах території Чеської Республіки.

4. Можливі знижки від ціни покупки товару не можна комбінувати одна з одною, окрім випадків якщо продавець та покупець не домовляться про інше.

5. Інформація про складські запаси являється лише інформативною.

III. Замовлення та укладання договору купівлі⁠-⁠продажу

1. Витрати, які виникають у покупця у разі використання засобів дистанційного зв'язку, пов'язані з укладанням договору купівлі⁠-⁠продажу (витрати на підключення до мережі інтернет, витрати на телефонні розмови) оплачуються покупцем самостійно. Ці витрати не відрізняється від базової ставки.

2. Покупець замовляє товар наступними способами:

3. Під час оформлення замовлення покупець обирає товар, кількість одиниць товару, спосіб оплати та поставки.

4. Перед надсиланням замовлення покупець може перевірити та змінити дані, які він вніс у замовлення. Покупець надсилає замовлення продавцю шляхом натискання кнопки objednat (замовити). Дані, вказані в замовленні, продавець вважає правильними. Умовою дійсності замовлення є заповнення всіх обов'язкових даних у формі замовлення та підтвердження покупцем того, що він ознайомився з цими комерційними умовами.

5. Відразу після отримання замовлення продавець надішле покупцеві підтвердження про отримання замовлення на адресу електронної пошти, яку покупець вказав під час оформлення замовлення. Це підтвердження надсилається автоматично і не вважається укладенням договору. Додатком до підтвердження є діючі комерційні умови продавця. Договір купівлі⁠-⁠продажу укладається тільки після прийняття замовлення продавцем. Повідомлення про прийняття замовлення надсилається на email покупця. / Відразу після отримання замовлення продавець надішле покупцеві підтвердження про отримання замовлення на адресу електронної пошти, яку покупець вказав під час оформлення замовлення. Це підтвердження вважається укладенням договору. Додатком до підтвердження є діючі комерційні умови продавця. Договір купівлі⁠-⁠продажу укладається шляхом підтвердження замовлення продавцем на адресу електронної пошти покупця.

6. У разі, якщо продавець не може виконати будь⁠-⁠який запит, вказаний у замовленні, то він надішле покупцеві змінену пропозицію на його email. Змінена пропозиція вважається новим проєктом договору купівлі⁠-⁠продажу та договір купівлі⁠-⁠продажу у такому разі укладається шляхом підтвердження покупцем про прийняття цієї пропозиції продавцю на його адресу електронної пошти, вказану в цих комерційних умовах.

7. Усі замовлення, прийняті продавцем, є обов'язковими до виконання. Покупець може скасувати замовлення доти, доки покупцю не надіслано повідомлення про прийняття замовлення продавцем. Покупець може скасувати замовлення по телефону, повідомивши за номером телефону або на email продавця, вказані в цих комерційних умовах.

8. У разі, якщо сталася явна технічна помилка з боку продавця під час зазначення ціни товару в інтернет⁠-⁠магазині або під час оформлення замовлення, продавець не зобов'язаний поставити товар покупцеві за цією явно помилковою ціною, навіть у випадку, якщо покупцеві було надіслано автоматичне підтвердження про отримання замовлення згідно з цими комерційними умовами. Продавець інформує покупця про помилку без зайвої затримки та надсилає покупцеві змінену пропозицію на його адресу електронної пошти. Змінена пропозиція вважається новим проєктом договору купівлі⁠-⁠продажу та договір купівлі⁠-⁠продажу у такому разі укладається шляхом підтвердження про прийняття покупцем на адресу електронної пошти продавця.

IV. Кабінет замовника

1. На підставі реєстрації покупця в інтернет⁠-⁠магазині покупець отримує доступ до свого кабінету замовника. Зі свого кабінету замовника покупець може виконувати замовлення товарів. Покупець також може замовляти товар без реєстрації.

2. Під час реєстрації кабінету замовника та під час замовлення товару покупець зобов'язаний правильно та правдиво вводити всі дані. Дані, наведені в кабінеті користувача, у разі будь⁠-⁠яких їх змін покупець зобов'язаний оновлювати. Дані, наведені покупцем в кабінеті замовника та під час замовлення товару, продавець вважає правильними.

3. Доступ до кабінету замовника забезпечується за допомогою імені користувача та пароля. Покупець зобов'язаний зберігати конфіденційність щодо інформації, необхідної для доступу до його кабінету замовника. Продавець не несе відповідальності за можливе неправомірне використання кабінету замовника третіми особами.

4. Покупець не має права дозволяти третім особам користуватися кабінетом замовника.

5. Продавець може анулювати кабінет користувача, зокрема у разі, якщо покупець протягом тривалого часу не користується своїм кабінетом користувача або у випадку, якщо покупець порушує свої обов'язки згідно із договором купівлі⁠-⁠продажу та цими комерційними умовами.

6. Покупець бере до відома, що кабінет користувача не повинен бути доступним безперервно, а саме, зокрема, з урахуванням необхідного технічного обслуговування апаратного обладнання та програмного забезпечення продавця, або необхідного технічного обслуговування апаратного обладнання та програмного забезпечення третіх осіб.

V. Умови оплати та поставки товару

1. Ціна товару та можливі витрати, пов'язані з поставкою товару згідно із договором купівлі⁠-⁠продажу, покупець може сплатити наступними способами:

2. Разом із покупною ціною покупець зобов'язаний сплатити продавцю витрати, пов'язані з пакуванням та поставкою товару в узгодженому розмірі. Якщо далі не зазначено однозначно інше, то надалі в покупну ціну включаються також витрати, пов'язані з поставкою товару.

3. У разі оплати готівкою покупна ціна підлягає оплаті під час отримання товару. У разі безготівкового розрахунку покупна ціна підлягає оплаті протягом 3 днів з моменту укладання договору купівлі⁠-⁠продажу.

4. У разі оплати через систему електронних платежів покупець дотримується інструкцій відповідного постачальника електронних платежів.

5. У разі безготівкового розрахунку зобов'язання покупця щодо сплати покупної ціни вважається виконаним у момент зарахування відповідної суми на банківський рахунок продавця.

6. Продавець не вимагає від покупця наперед жодний завдаток чи інший подібний платіж. Оплата покупної ціни до відправлення товару не є завдатком.

7. Відповідно до Закону про облік продажів, продавець зобов'язаний видати покупцеві чек. Одночасно він зобов'язаний поставити на облік отриману виручку у адміністратора податків в режимі онлайн, у разі технічного збою, не пізніше, ніж протягом 48 годин

8. Товар поставляється покупцеві:

9. Вибір способу поставки здійснюється під час замовлення товару. У разі, якщо товару немає на складі, продавець залишає за собою 30⁠-⁠денний строк для поставки товару без того, щоб сталося порушення умов договору або його розірвання.

10. Вартість поставки товару в залежності від способу відправлення та отримання товару вказується в замовленні покупця та в підтвердженні замовлення продавцем. У разі, якщо вид транспортування узгоджений на підставі спеціальної вимоги покупця, то на покупця переходить ризик та можливі додаткові витрати, пов'язані з цим видом доставки.

11. Якщо згідно із договором купівлі⁠-⁠продажу продавець зобов'язаний поставити товар до місця, зазначеного покупцем у замовленні, то покупець зобов'язаний прийняти товар після поставки. У разі, якщо з причин з боку покупця необхідно доставляти товар повторно або іншим способом, відмінним від зазначеного в замовленні, то покупець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з повторною доставкою товару або витрати, пов'язані з іншим способом поставки.

12. Під час отримання товару від перевізника покупець зобов'язаний перевірити цілісність упаковки товару та у разі виявлення будь⁠-⁠яких недоліків негайно повідомити про це перевізника. У разі визнання порушення упаковки, що свідчить про несанкціоноване проникнення в зміст відправлення, покупець не зобов'язаний приймати відправлення від перевізника.

13. Продавець видає покупцеві податковий документ ⁠—⁠ рахунок⁠-⁠фактуру. Податковий документ надсилається на адресу електронної пошти покупця./Податковий документ додається до поставлених товарів.

14. Покупець набуває право власності на товари, сплативши повну покупну ціну за товари, включаючи витрати на поставку, однак не раніше, ніж після отримання товару. Відповідальність за випадкове псування, пошкодження або втрату товару переходить до покупця в момент прийняття товару або в момент, коли покупець мав обов'язок прийняти товар, але не зробив цього в порушення умов договору купівлі⁠-⁠продажу.

VI. Розірвання договору

1. Покупець, який уклав договір купівлі⁠-⁠продажу поза межами своєї підприємницької діяльності як споживач, має право розірвати договір купівлі⁠-⁠продажу.

2. Строк розірвання договору становить 14 днів

3. Покупець не може, серед іншого, розірвати договір купівлі⁠-⁠продажу:

4. З метою дотримання строку для розірвання договору, покупець повинен надіслати заяву про розірвання протягом періоду для розірвання договору.

5. Для розірвання договору купівлі⁠-⁠продажу, покупець може скористатися зразок бланка для розірвання договору, наданий продавцем. Заяву про розірвання договору купівлі⁠-⁠продажу покупець надішле на email або адресу для вручення кореспонденції продавця, зазначені в цих комерційних умовах. Продавець негайно підтвердить покупцеві про отримання бланка.

6. Покупець, який розірвав договір, зобов'язаний повернути товар продавцю протягом 14 днів з моменту розірвання договору. Покупець несе витрати, пов'язані з поверненням товарів продавцю, а саме навіть в тому разі, якщо товар через його характер неможливо повернути звичайною поштою.

7. Якщо покупець розірве договір, то продавець без зайвої затримки, однак не пізніше протягом 14 днів з моменту розірвання договору, повертає йому всі грошові кошти, включаючи витрати на постачання, які від нього отримав, а саме таким же способом. Продавець поверне покупцеві отримані грошові кошти в інший спосіб лише за умови, якщо покупець з цим погоджується та якщо в зв'язку з цим у нього не виникнуть додаткові витрати.

8. Якщо покупець обрав інший спосіб поставки товару, ніж найдешевший, запропонований продавцем, то продавець повертає покупцеві витрати на постачання товару в розмірі, що відповідає найдешевшому запропонованому способу поставки товару.

9. Якщо покупець розірве договір купівлі⁠-⁠продажу, то продавець не зобов'язаний повернути покупцеві отримані грошові кошти раніше, ніж покупець передасть йому товар або доведе, що він надіслав товар продавцю.

10. Покупець повинен повернути товар продавцю неушкодженим, незношеним і незабрудненим і, якщо це можливо, в оригінальній упаковці. Вимогу на відшкодування шкоди, заподіяної товару, продавець має право в односторонньому порядку зарахувати за рахунок вимоги покупця про повернення покупної ціни.

11. Продавець має право розірвати договір купівлі⁠-⁠продажу через розпродаж запасів, недоступність товару або якщо виробник, імпортер або постачальник товару припинив виробництво чи імпорт товару. Продавець негайно інформує покупця через адресу електронної пошти, вказану в замовленні, та протягом 14 днів з моменту повідомлення про розірвання договору купівлі⁠-⁠продажу повертає всі грошові кошти, включаючи витрати на поставку, які він отримав від нього на підставі договору, а саме тим же способом або способом, визначеним покупцем.

VII. Права на усунення дефектів внаслідок неналежного виконання обов'язків

1. Продавець несе відповідальність перед покупцем за те, що товар під час отримання немає дефектів. Зокрема, продавець несе відповідальність перед покупцем за те, що на момент отримання товару покупцем:

2. Якщо дефект проявиться протягом шести місяців з моменту отримання товарів покупцем, то вважається, що товар був дефектним вже під час отримання. Покупець має право скористатися правом щодо усунення дефектів, що виникли в споживчому товарі, протягом двадцяти чотирьох місяців з моменту отримання. Ці положення не поширюються на товари, продані за нижчою ціною через дефекти, через які було узгоджено нижчу ціну, на знос товарів, викликаний його звичайним використанням, на вживані товари через дефекти, що відповідають ступеню використання або зносу, які товари мали під час отримання покупцем або якщо це випливає з характеру товарів.

3. У разі наявності дефекту покупець може пред'явити претензію продавцю та вимагати:

4. Покупець має право розірвати договір,

5. Продавець зобов'язаний прийняти рекламацію до розгляду в будь⁠-⁠якому виробничому приміщенні, де можливе прийняття рекламації, або також на юридичній адресі чи в місці здійснення підприємницької діяльності. Продавець зобов'язаний видати покупцю письмове підтвердження про те, коли покупець скористався правом, що є змістом рекламації та який спосіб вирішення рекламації вимагає покупець, а також підтвердження про дату та спосіб вирішення рекламації, включаючи підтвердження про проведення ремонту та його тривалість або письмове обґрунтування відхилення рекламації.

6. Продавець або уповноважений ним працівник прийме рішення по рекламації відразу, у складних випадках протягом трьох робочих днів. До цього періоду не враховується час, залежно від типу виробу чи послуги, необхідний для професійної оцінки дефекту. Рекламація, включаючи усунення дефекту, повинна бути розглянута відразу, не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту подання рекламації, якщо продавець та покупець не домовилися про більш тривалий термін. Безрезультатне закінчення цього терміну вважається істотним порушенням договору і покупець має право розірвати договір купівлі⁠-⁠продажу. Моментом пред'явлення рекламації вважається момент волевиявлення покупця (реалізація права на усунення дефектів внаслідок неналежного виконання обов'язків) стосовно продавця.

7. Продавець письмово повідомляє покупця про результат розгляду рекламації.

8. Покупець не має права на усунення дефектів внаслідок неналежного виконання обов'язків, якщо перед отриманням товару він знав, що річ має недолік або якщо покупець сам спричинив цей дефект.

9. У разі обґрунтованої рекламації покупець має право на компенсацію цілеспрямовано понесених витрат, понесених у зв'язку з рекламацією. Покупець може скористатися цим правом у продавця протягом одного місяця після закінчення гарантійного терміну.

10. Право вибору способу рекламації має покупець.

11. Права та обов'язки сторін договору щодо прав на усунення дефектів внаслідок неналежного виконання обов'язків регулюються §§ 1914 – 1925, § 2099 – 2117 та § 2161 – 2174 Цивільного кодексу та Закону № 634/1992 Зб. зак. про захист прав споживачів.

12. Інші права та обов'язки сторін, пов'язані з відповідальністю продавця за недоліки, регулюються порядком розгляду рекламацій продавця.

VIII. Доставка (вручення) кореспонденції

1. Сторони договору можуть передавати друг другу всю письмову кореспонденцію одна одній з використанням електронної пошти.

2. Покупець передає кореспонденцію продавцю на адресу електронної пошти, вказану в цих комерційних умовах. Продавець передає кореспонденцію покупцеві на адресу електронної пошти, вказану в його кабінеті замовника або в замовленні.

IX. Позасудове врегулювання спорів

1. Позасудове врегулювання споживчих спорів по договорам купівлі⁠-⁠продажу належить до компетенції Чеської торгової інспекції, юридична адреса: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ІН: 000 20 869, адреса сайту: https://adr.coi.cz/cs. Платформу для врегулювання спорів онлайн, розташовану за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr можна використовувати для вирішення спорів між продавцем та покупцем по договорам купівлі⁠-⁠продажу.

2. Європейський споживчий центр Чеська Республіка, юридична адреса: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, адреса сайту: http://www.evropskyspotrebitel.cz є контактним місцем згідно із Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 524/2013 від 21 травня 2013 р. врегулювання спорів у споживчих спорах онлайн та про внесення змін Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ES (Положення про врегулювання споживчих спорів онлайн).

3. Продавець має право продавати товари на підставі дозволу на здійснення підприємницької діяльності. Перевірку підприємницької діяльності здійснює в межах своєї компетенції відповідне підприємницьке управління. Чеська торгова інспекція здійснює, серед іншого, у визначеному обсязі догляд за дотриманням вимог Закону № 634/1992 Зб. зак. про захист прав споживачів.

X. Заключні положення

1. Усі домовленості між продавцем і покупцем регулюються правовою системою Чеської Республіки. Якщо відносини, встановлені на підставі договору купівлі⁠-⁠продажу, містять міжнародний елемент, то сторони домовляються, що відносини регулюються правом Чеської Республіки. Це не розповсюджується на права споживачів, що випливають із загальнообов'язкових правових норм.

2. Продавець по відношенню до покупця не зв'язаний будь⁠-⁠якими кодексами поведінки в розумінні положень § 1826 абз. 1 літ. e) Цивільного кодексу.

3. Усі права на веб⁠-⁠сайт продавця, зокрема авторські права на вміст, включаючи компонування сайту, фотографій, фільмів, графіки, торгових марок, логотипів та іншого вмісту та елементів, належать продавцю. Забороняється копіювати, змінювати або іншим чином використовувати веб⁠-⁠сайт або його частину без згоди продавця.

4. Продавець не несе відповідальності за помилки, що виникли в результаті втручання третіх осіб в функціонування інтернет⁠-⁠магазину або в результаті його використання всупереч з його призначенням. Покупець під час користування інтернет⁠-⁠магазином не може використовувати процедури, які можуть негативно вплинути на його роботу, а також не повинен виконувати будь⁠-⁠які дії, які можуть дозволити йому або третім особам неправомірно втручатися або неправомірно використовувати програмне забезпечення або інші компоненти, що входять до складу інтернет⁠-⁠магазину, та використовувати інтернет⁠-⁠магазин або його частини або програмне забезпечення в такий спосіб, який би суперечив його призначенню або меті.

5. Цим покупець бере на себе ризик зміни обставин у розумінні § 1765 абз. 2 Цивільного кодексу.

6. Договір купівлі⁠-⁠продажу, включаючи комерційні умови, архівується продавцем в електронному вигляді та недоступні.

7. Редакцію комерційних умов продавець може змінювати або доповнювати. Це положення не розповсюджується на права та обов'язки, що виникли протягом періоду дії попередньої редакції комерційних умов.

8. Додатком до умов комерційних є зразок бланка для розірвання договору.

Ці комерційні умови набувають чинності з 01.11.2020 року