Умови захисту персональних даних

I. Загальні положення

1. Адміністратором персональних даних згідно із ст. 4 пункт 7) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних (надалі ⁠—⁠ «ЗРЗД») є Krel Central a.s., ід. номер: 09637109, юридична адреса: Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000 (надалі ⁠—⁠ «адміністратор»).

2. Контактні дані адміністратора

Адреса: Václavské náměstí 832/19, Praha 1 - Nové město, 11000

Email: info@krelcentral.cz

Телефон: +420 800 66 22 44

3. Персональні дані означає будь⁠-⁠яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати; фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн⁠-⁠ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

4. Адміністратор не призначив уповноважену особу з питань захисту персональних даних.

II. Джерела та категорії персональних даних, що обробляються

1. Адміністратор обробляє персональні дані, які Ви йому надали або персональні дані, які адміністратор отримав на підставі виконання вашого замовлення.

2. Адміністратор обробляє ваші ідентифікаційні та контактні дані та дані, необхідні для виконання договору.

III. Законні підстави та мета обробки персональних даних

1. Законними підставами обробки персональних даних є:

2. Метою обробки персональних даних є:

3. З боку адміністратора не відбувається/відбувається автоматичне індивідуальне прийняття рішень у розумінні ст. 22 ЗРЗД. З такою обробкою ви надали свою однозначну згоду.

IV. Період зберігання даних

1. Адміністратор зберігає персональні дані:

2. Після закінчення строку зберігання персональних даних адміністратор видаляє персональні дані.

V. Одержувачі персональних даних (субпідрядники адміністратора)

1. Одержувачами персональних даних є особи:

2. Адміністратор не має/має намір передавати персональні дані до третьої країни (до країни за межами ЄС) або до міжнародної організації. Одержувачами персональних даних у третіх країнах є постачальники послуг розсилки/хмарних сервісів.

VI. Ваші права

1. Згідно з умовами, викладеними в ЗРЗД, ви маєте:

2. Також ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних у разі, якщо вважаєте, що ваше право на захист персональних даних було порушено.

VII. Умови забезпечення захисту персональних даних

1. Адміністратор заявляє, що вжив усіх належних технічних та організаційних заходів для забезпечення захисту персональних даних.

2. Адміністратор вжив технічні заходи щодо забезпечення захисту сховищ даних та сховищ персональних даних у документарній формі, зокрема...

3. Адміністратор заявляє, що доступ до персональних даних мають лише уповноважені ним особи.

VIII. Заключні положення

1. Відправляючи замовлення через форму онлайн⁠-⁠замовлення, ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами захисту персональних даних та що приймаєте їх у повному обсязі.

2. Ви погоджуєтеся з цими умовами, поставивши позначку своєї згоди у онлайн⁠-⁠формі. Поставивши позначку своєї згоди ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами захисту персональних даних та що приймаєте їх у повному обсязі.

3. Адміністратор має право змінювати ці умови. Нову редакцію умов захисту персональних даних він опублікує на своєму сайті та одночасно надішле вам нову редакцію цих умов на ваш e⁠-⁠mail, яку ви надали адміністратору.

Ці умови набувають чинності з 01.11.2020 року.